Formål

Foreningen Vendsyssel LandboUngdoms formål er:

 • At samle unge fra landbrugserhvervet omkring faglige, kulturelle og sociale aktiviteter.
 • At give dem baggrund for at deltage i den demokratiske ledelse af foreningsarbejdet i landdistrikterne.
 • At varetage unges interesse i uddannelsen, samt i det erhvervspolitiske liv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • At varetage Landboungdomsarbejdet for de landøkonomiske foreninger i Region Nordjylland Nord.

Med et medlemskab af LandboUngdom bliver du del af et lokalt fællesskab og et fællesskab på tværs af hele landet. Det sidste kan du blandt andet opleve på kurser, til møder, til fester, arrangementer, dyrskuer, ligesom vi har kontakter i mange lande verden over.

En forening for unge

LandboUngdom er en forening for unge på og med interesse for livet på landet i Danmark. Lokalt bliver der lavet flere aktiviteter for dig i form af sociale, faglige og andre spændende aktiviteter. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Regionalt mødes de lokale foreninger til større arrangementer samtidig med, at der bliver lavet ERFA-grupper og anden netværksudvikling.

På landsplan bliver der taget hånd om landbrugsuddannelsen, etablering, internationale aktiviteter og lederkurser, hvor du kan kære at begå dig i bestyrelser og organisationsarbejde. Ting, du kan bruge til at udvikle dig personligt, men som også kan gavne dig på længere sigt i arbejde og uddannelse.

Hvem kan blive medlem?

Enhver som har interesse i foreningens formål og interesser, kan optages som medlem. Pågældende må ikke være fyldt 36 år inden indmeldelse (aktiv medlem). Enhver i foreningen som er fyldt 36 år er passiv medlem.

Vendsyssel LandboUngdom består af lokalforeningerne:

 • Brønderslev LandboUngdom
 • Dronninglunds LandboUngdom
 • Han Herreds LandboUngdom
 • Hjørring LandboUngdom
 • Nord- og Midtvendsyssel LandboUngdom.

Hvad får jeg som medlem?

Som medlem af din lokale LandboUngdomsforening er du automatisk medlem af Vendsyssel LandboUngdom og Danmarks LandboUngdom.

Af fordele kan bl.a. nævnes:

 • Du får et godt kammeratskab.
 • Du får tilsendt vores programmer.
 • Du kan deltage i alle de arrangementer vi indbyder til (faglige såvel som ikke faglige).
 • Du kan deltage i kurser, der er personligt udviklende.
 • Du får landbrugsavisen og telefon, arbejdstøj og etableringskonto.
 • Du kan komme med ønsker/ idéer og dermed påvirke LandboUngdomsarbejdet.

Ydermere får du også en række fordele hos LandboUngdomskontoret:

 • Du kan frit få rådgivning omkring din uddannelse.
 • Du kan få hjælp af Ungdomskonsulenten omkring ansættelse, uddannelsesaftaler og udenlandsophold.
 • Du kan få hjælp til at finde alle typer job indenfor landbrug via www.jobstafetten.dk i Danmark
 • Du kan få hjælp til og finde arbejde i udlandet på Jobstafetten.dk

Bliv medlem nu eller få mere at vide på LandboUngdom.dk.